โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

คลิปแนะนำ


ลงทะเบียนหมู่บ้านรักษาศีล 5

ชื่อผู้กรอกข้อมูลข้อมูลสำหรับเข้าระบบข้อมูลหมู่บ้านรักษาศีล 5


- ไฟล์รูปภาพมีขนาด 600*400 px
- ไฟล์รูปภาพมีขนาดไม่เกิน 5 MB
- ภาพควรเป็น .jpg .jpeg .gif .png เท่านั้น
- สามารถใส่ภาพได้เพียง 1 ภาพ

- ไฟล์รูปภาพมีขนาดไม่เกิน 5 MB
- ภาพควรเป็น .jpg .jpeg .gif .png เท่านั้น
- สามารถเลือกภาพใส่ได้ 5-10 ภาพ
ไฟล์แนบเอกสาร 1
เอกสารสรุปกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 อย่างน้อย 2 หน้า A4 (ไฟล์ pdf word excel)
ไฟล์แนบเอกสาร 2
เอกสารสรุปกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 อย่างน้อย 2 หน้า A4 (ไฟล์ pdf word excel)
ไฟล์แนบเอกสาร 3
เอกสารสรุปกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 อย่างน้อย 2 หน้า A4 (ไฟล์ pdf word excel)
***เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณารอผู้ดูแลระบบตรวจสอบและอนุมัติ***

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔