โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ชื่อหมู่บ้าน จังหวัด อำเภอ วัน/เวลา ผู้ตรวจเยี่ยม
บ้านหนองกุ้งใต้ หนองคาย โพนพิสัย วันที่ 25/07/2022 เวลา 13:00:00

คณะกรรมการส่วนกลา...

ดูเพิ่มเติม
www กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก วันที่ 20/10/2022 เวลา 12:01:00

www

ดูเพิ่มเติม
ณ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม (ธ) บ้านวัดราษฎร์ หมู่ ๒ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว วันที่ 04/09/2023 เวลา 09:00:00

วันที่ ๔ กันยายน...

ดูเพิ่มเติม
ณ วัดตาลเจ็ดยอด หมู่ ๑ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด วันที่ 18/09/2023 เวลา 13:00:00

วันที่ ๑๘ กันยายน...

ดูเพิ่มเติม
บ้านบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน วันที่ 13/09/2023 เวลา 13:00:00

วันที่ ๑๓ กันยายน...

ดูเพิ่มเติม
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมู่ ๘ บ้านหุบกระพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพชรบุรี ชะอำ วันที่ 19/09/2023 เวลา 13:00:00

วันที่ ๑๙ กันยายน...

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔