โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วีดีโอศีล 5

บ้านหนองราโพ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

การตรวจเยี่ยม

กิจกรรมล่าสุด
หมู่บ้าน : บ้านหนองกุ้งใต้

จังหวัด : หนองคาย
อำเภอ : โพนพิสัย
25/07/2022

อ่านต่อ...
กิจกรรมล่าสุด
หมู่บ้าน : www

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ : เขตหนองจอก
20/10/2022

อ่านต่อ...
กิจกรรมล่าสุด
หมู่บ้าน : ณ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม (ธ) บ้านวัดราษฎร์ หมู่ ๒ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร
อำเภอ : บ้านแพ้ว
04/09/2023

อ่านต่อ...
กิจกรรมล่าสุด
หมู่บ้าน : ณ วัดตาลเจ็ดยอด หมู่ ๑ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ : สามร้อยยอด
18/09/2023

อ่านต่อ...
กิจกรรมล่าสุด
หมู่บ้าน : บ้านบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ : เขตบางขุนเทียน
13/09/2023

อ่านต่อ...
กิจกรรมล่าสุด
หมู่บ้าน : ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมู่ ๘ บ้านหุบกระพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี
อำเภอ : ชะอำ
19/09/2023

อ่านต่อ...

องค์ความรู้ศีล 5

ศีล ๕ หรือ เบญจศีล นี้เป็นมาตรฐานอย่างต่ำสำหรับการจัดระเบียบชีวิตและสังคมของมนุษย์ ให้อยู่ในสภาพที่เอื้อโอกาสขั้นพื้นฐาน ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม...

อ่านต่อ..

ตารางการตรวจเยี่ยม

หัวข้อ ภาพ แนบไฟล์
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เอกสารไฟล์ ดูเพิ่มเติม
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เอกสารไฟล์ ดูเพิ่มเติม
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เอกสารไฟล์ ดูเพิ่มเติม
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เอกสารไฟล์ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมหมู่บ้านประจำปี 2565

ฐานข้อมูลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ

กิจกรรมล่าสุด
หมู่บ้าน : บ้านปะอาว

จังหวัด อุบลราชธานี

06/12/2022

อ่านต่อ
กิจกรรมล่าสุด
หมู่บ้าน : บ้านกลางใหญ่

จังหวัด อุดรธานี

06/12/2022

อ่านต่อ
กิจกรรมล่าสุด
หมู่บ้าน : บ้านนาหมอม้า

จังหวัด อำนาจเจริญ

06/12/2022

อ่านต่อ
กิจกรรมล่าสุด
หมู่บ้าน : บ้านห้วยเตย

จังหวัด หนองบัวลำภู

06/12/2022

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

ล่าสุด
หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2564
ดูเพิ่มเติม
ล่าสุด
หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2563
ดูเพิ่มเติม

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔