โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วีดีโอ

7กิจวัตรความดี พื้นฐานการสร้างนิสัยที่ดี สู่สังคมสงบสุข

กิจวัตรความดีข้อที่ 3 จัดเก็บห้องนอน ห้องน้ำ ให้สะอาด เป็นระเบียบ

รีวิวสมุดบันทึกความดีโฉมใหม่

ศีล 5 ฉบับง่าย ๆ - พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)

มีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจ - ครูสลา คุณวุฒิ

วัดหนองรังกา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

บ้านหนองราโพ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔