โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


บันทึกการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5

จังหวัด :
หนองคาย
อำเภอ :
โพนพิสัย
วันที่ :
25/07/2022
เวลา :
13:00:00

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔