โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


บันทึกการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5

หมู่บ้าน :
www
นามคณะผู้ตรวจเยี่ยม :

www

วันที่ :
20/10/2022
เวลา :
12:01:00
บันทึกความคิดเห็นจากคณะฯ ผู้ตรวจเยี่ยม :

ww

บันทึกความคิดเห็นจากตัวแทนหมู่บ้าน :

ww


Image

สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร: ๐๓๔ ๓๑๘ ๔๑๔